دوشنبه ٢٤ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > اعضای هیات علمی 
 
 

 

 

hgoudarzi@sbmu.ac.ir

hgod500@yahoo.com

 

 

دکترای تخصصی

میکروب شناسی بالینی

(استاد)

 

CV

 

 

دکتر حسین گودرزی

(مدیر گروه)

Scopus

Google Scholar

ORCID

Researchgate

سامانه علم سنجی

ResearcherID

 

eslami202@sbmu.ac.ir

g_eslami@yahoo.com

 

دکترای تخصصی

میکروب شناسی بالینی

(استاد)

CV

 

 

دکتر گیتا اسلامی

Scopus

Google Scholar

Researchgate

سامانه علم سنجی

 

 fafallah@sbmu.ac.ir

dr_fallah@yahoo.com

دکترای تخصصی

میکروب شناسی بالینی

(استاد)

CV

 

دکتر فاطمه فلاح

Scopus

Google Scholar

Researchgate

سامانه علم سنجی

 

 

 

mojdeh_hakemi@yahoo.com

دکتری تخصصی

باکتری شناسی پزشکی

(استاد)

CV

دکتر مژده حاکمی والا

Scopus

Google Scholar

ORCID

سامانه علم سنجی

 

 zghalavand@sbmu.ac.ir

 دکتری تخصصی

باکتری شناسی پزشکی

(دانشیار)

CV

 

دکتر زهره قلاوند

Scopus

Google Scholar

ORCID

سامانه علم سنجی

 

 

f_doustdar@yahoo.com

 

دکتری تخصصی

باکتری شناسی پزشکی

(دانشیار)

CV

 

دکتر فرحنوش دوستدار

Scopus

Google Scholar 

سامانه علم سنجی

maryam.Vaezjalali@gmail.com

 

دکتری تخصصی

ویروس شناسی پزشکی

(دانشیار)

 

CV

 

دکتر مریم واعظ جلالی

Scopus

Google Scholar

سامانه علم سنجی

 

 

دکترای تخصصی

باکتری شناسی

پزشکی

(دانشیار)

 

CV

دکتر حسین دبیری

Scopus

Google Scholar

Researchgate

سامانه علم سنجی

gudarzim@yahoo.com

دکتری تخصصی

باکتری شناسی پزشکی

(دانشیار)

CV

 

دکتر مهدی گودرزی

(معاون آموزشی گروه)

Scopus

Google Scholar

ORCID

Researchgate

سامانه علم سنجی

ali.hashemi@sbmu.ac.ir

hashemi1388@yahoo.com

دکتری تخصصی  

باکتری شناسی پزشکی

(استادیار)

CV

 

دکتر علی هاشمی

(معاون پژوهشی گروه)

Publons

Scopus

Google Scholar

ORCID

Researchgate

Loop

سامانه علم سنجی

faghihloo@sbmu.ac.ir

faghihloo@gmail.com

دکتری تخصصی

ویروس شناسی پزشکی

(استادیار)

 

CV

 

دکتر ابراهیم فقیه لو

Scopus

Google Scholar

سامانه علم سنجی

mj.nasiri@sbmu.ac.ir

mj.nasiri@hotmail.com

دکتری تخصصی

باکتری شناسی پزشکی

(استادیار)

CV

 

دکتر محمد جواد نصیری

Scopus

Google Scholar

ORCID

سامانه علم سنجی

mg_gm22@yahoo.com

دکتری تخصصی

باکتری شناسی پزشکی

(استادیار)

CV

 

دکتر مونا قاضی

Scopus

Google Scholar

سامانه علم سنجی

 

b.hajikhani@gmail.com

hajikhani@sbmu.ac.ir

 

دکتری تخصصی

باکتری شناسی پزشکی

(استادیار)

CV

 

دکتر بهاره حاجی خانی

Scopus

Google Scholar

ORCID

سامانه علم سنجی

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.