پیام مدیر گروه:

اگرچه تاریخچه  علم میکروبشناسی به صدها سال پیش یعنی زمانیکه آنتوان لون هوک در قرن هفدهم میلادی با عدسی های خود موجودات ریزی را در آب برکه مشاهده نمود بر میگردد ولیکن به صورت امروزی و مدرن قدمت زیادی ندارد.

این علم با داشتن ارتباط تنگاتنگ در زمینه های مختلف پزشکی مانند شناخت عوامل بیماریزا، پیشگیری و درمان همچنین در زمینه های دیگر علوم مانند: صنعتی، غذایی، تولیدی و غیره در همین زمان کوتاه توانسته جایگاه ویژه ای را برای خود کسب نماید.

گروه میکروبشناسی دانشکده پزشکی شهید بهشتی از بدو تاسیس دانشگاه، در سال 1338 در زمینه های آموزشی و پژوهشی مشغول به فعالیت می باشد و امروزه به عنوان یکی از مراکز قدیمی آموزشی و پژوهشی معتبر شناخته شده است.

آموزش نیروی های انسانی متخصص، به‌کارگیری محققین برای انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی درجهت اولویت های پژوهشی مشخص شده از طرف وزارت بهداشت و درمان کشور، همکاری با دیگر مراکز آموزشی و تحقیقاتی و ابداع و نوآوری در جهت توسعه علم میکروبشناسی از اهداف این گروه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام مدیر گروه جناب آقای دکتر حسین گودرزی

اگرچه تاریخچه  علم میکروبشناسی به صدها سال پیش یعنی زمانیکه آنتوان لون هوک در قرن هفدهم میلادی با عدسی های خود موجودات ریزی را در آب برکه مشاهده نمود بر میگردد ولیکن به صورت امروزی و مدرن قدمت زیادی ندارد.

این علم با داشتن ارتباط تنگاتنگ در زمینه های مختلف پزشکی مانند شناخت عوامل بیماریزا، پیشگیری و درمان همچنین در زمینه های دیگر علوم مانند: صنعتی، غذایی، تولیدی و غیره در همین زمان کوتاه توانسته جایگاه ویژه ای را برای خود کسب نماید.

گروه میکروبشناسی دانشکده پزشکی شهید بهشتی از بدو تاسیس دانشگاه، در سال 1338 در زمینه های آموزشی و پژوهشی مشغول به فعالیت می باشد و امروزه به عنوان یکی از مراکز قدیمی آموزشی و پژوهشی معتبر شناخته شده است.

آموزش نیروی های انسانی متخصص، بکارگیری محققین برای انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی درجهت اولویت های پژوهشی مشخص شده از طرف وزارت بهداشت و درمان کشور، همکاری با دیگر مراکز آموزشی و تحقیقاتی و ابداع و نوآوری در جهت توسعه علم میکروبشناسی از اهداف این گروه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست